Energia Ekologiczna

Econergia

Informacje

Elektrownia hybrydowa

Dowiedz się o nas więcej

Econergia

STACJE ŁADOWANIA SAMOCHODÓW

arrow
arrow
 
ECONERGIA
Energia Ekologiczna


Ceny tradycyjnych - kopalnych - nośników energii (węgiel, ropa, gaz) nieustannie rosną. Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwala złagodzić obciążenia finansowe związane z zaopatrzeniem różnych obiektów w energię (ciepło i prąd) i wygrać trochę niezależności energetycznej.
 
Wydaje się także, że każdy z nas chciałby żyć w otoczeniu, które jest naturalnie czyste i zdrowe. Obecny stan techniki w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć ten cel umiarkowanym nakładem kosztów. Ponadto oferowane jest wiele źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
 
Aby pomóc Państwu w osiąganiu wyżej wymienionych celów powołaliśmy do życia w 2001 roku Fundację na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA.
 
Fundacja została powołana w celach:
- poprawy stanu środowiska naturalnego Polski, w szczególności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- promowania systemów energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł;
- polepszenie prawnych i administracyjnych możliwości funkcjonowania nowego sektora energetycznego;
- wspierania badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz popieranie praktycznego zastosowania aktualnych wyników badań;
- inicjowania i popierania regionalnej, narodowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.
 
Ze statutu Fundacji na Rzecz Energii Ekologicznej
ECONERGIA