ENERGIA PLUS - program priorytetowy NFOŚiGW

Cel:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Warunki dofinansowania:

1. Dotacja

2. Pożyczka

więcej na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/

Miejski program wymiany pieców węglowych we Wrocławiu tzw. KAWKA+

Radni Wrocławia przyjęli uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Uchwała określa wymianę pieca węglowego na:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej

- ogrzewanie gazowe

- ogrzewanie elektryczne

- ogrzewanie lekkim olejem opałowym

- pompy ciepła

- inne odnawialne źródło energii

Kto może skorzystać z dotacji?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

więcej informacji na: www.wroclaw.pl/srodowisko/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych-kawka-zasad

 

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY - Wrocław

Lokalny Program Osłonowy to wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Lokalny Program Osłonowy został przyjęty z dniem 05.07.2018r. przez radnych miejskich jednogłośnie. Jest on częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego na lata 2018-2028, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do wartości mieszczących się w normach. Skierowany jest dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych. 

1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2. gazowe,

3. elektryczne akumulacyjne,

4. olejowe (lekki olej opałowy)

więcej na:

http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/lokalny-program-oslonowy

CZYSTE POWIETRZE - spotkania informacyjne na Dolnym Śląsku

CZY POW spotkania

WFOŚiGW we Wrocławiu zaprasza mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Od 4 września 2018 r. na terenie Województwa Dolnośląskiego rusza cykl spotkań z mieszkańcami, na których pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.

więcej na informacji na:

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

CZYSTE POWIETRZE - program piorytetowy

7.06.2018 r. między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elementów koniecznych do poprawy tej sytuacji jest - skierowane do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

więcej na informacji na: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/