ECONERGIA
Energia Ekologiczna


Ceny tradycyjnych - kopalnych - nośników energii (węgiel, ropa, gaz) nieustannie rosną. Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwala złagodzić obciążenia finansowe związane z zaopatrzeniem różnych obiektów w energię (ciepło i prąd) i wygrać trochę niezależności energetycznej.
 
Wydaje się także, że każdy z nas chciałby żyć w otoczeniu, które jest naturalnie czyste i zdrowe. Obecny stan techniki w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć ten cel umiarkowanym nakładem kosztów. Ponadto oferowane jest wiele źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
 
Aby pomóc Państwu w osiąganiu wyżej wymienionych celów powołaliśmy do życia w 2001 roku Fundację na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA.
 
Fundacja została powołana w celach:
- poprawy stanu środowiska naturalnego Polski, w szczególności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- promowania systemów energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł;
- polepszenie prawnych i administracyjnych możliwości funkcjonowania nowego sektora energetycznego;
- wspierania badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz popieranie praktycznego zastosowania aktualnych wyników badań;
- inicjowania i popierania regionalnej, narodowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.
 
Ze statutu Fundacji na Rzecz Energii Ekologicznej
ECONERGIA
 

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in</p>
</blockquote>
<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in</p>
 
quotes-image Chris evans
<blockquote>
<p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in</p>
 <div class="quotes-info">
 <img src="/images/author/author-img1.jpg" alt="quotes-image" >
 <span class="quotes-author">Chris evans</span>
 </div>
 

Basic
Monthly
$1995
 • 256MB Memory
 • 1 User
 • 1 Website
 • 1 Domain
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7 Support
Personal
Monthly
$1995
 • 512MB Memory
 • 3 Users
 • 5 Websites
 • 7 Domains
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7 Support
Business
Monthly
$1995
 • 1024MB Memory
 • 5 Users
 • 10 Websites
 • 10 Domains
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7 Support
Ultimate
Monthly
$1995
 • 2GB Memory
 • 15 Users
 • 20 Websites
 • 20 Domains
 • Unlimited Bandwidth
 • 24/7 Support

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ceny tradycyjnych - kopalnych - nośników energii (węgiel, ropa, gaz) nieustannie rosną. Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwala złagodzić obciążenia finansowe związane z zaopatrzeniem różnych obiektów w energię (ciepło i prąd) i wygrać trochę niezależności energetycznej.
 
Wydaje się także, że każdy z nas chciałby żyć w otoczeniu, które jest naturalnie czyste i zdrowe. Obecny stan techniki w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć ten cel umiarkowanym nakładem kosztów. Ponadto oferowane jest wiele źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
 
Aby pomóc Państwu w osiąganiu wyżej wymienionych celów powołaliśmy do życia w 2001 roku Fundację na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA.

Ceny tradycyjnych - kopalnych - nośników energii (węgiel, ropa, gaz) nieustannie rosną. Zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwala złagodzić obciążenia finansowe związane z zaopatrzeniem różnych obiektów w energię (ciepło i prąd) i wygrać trochę niezależności energetycznej.
 
Wydaje się także, że każdy z nas chciałby żyć w otoczeniu, które jest naturalnie czyste i zdrowe. Obecny stan techniki w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć ten cel umiarkowanym nakładem kosztów. Ponadto oferowane jest wiele źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
 
Aby pomóc Państwu w osiąganiu wyżej wymienionych celów powołaliśmy do życia w 2001 roku Fundację na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA.

Fundacja została powołana w celach:
- poprawy stanu środowiska naturalnego Polski, w szczególności poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- promowania systemów energetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł;
- polepszenie prawnych i administracyjnych możliwości funkcjonowania nowego sektora energetycznego;
- wspierania badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz popieranie praktycznego zastosowania aktualnych wyników badań;
- inicjowania i popierania regionalnej, narodowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizację szkoleń, kursów, konferencji naukowych, spotkań, wystaw, ekspozycji;
- współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz doradztwo ośrodków politycznych, ustawodawczych, wykonawczych i zawodowych;
- organizację festiwali i imprez propagujących ideę ochrony środowiska naturalnego;
- inicjowanie, opracowywanie i wykonywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ochrony środowiska naturalnego;
- pomoc finansową i rzeczową podmiotom realizującym projekty mające na celu ochronę środowiska;
- budowę i eksploatację systemów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, szczególnie na obszarach dotkniętych strukturalnym bezrobociem;
- zagospodarowywanie odpadów;
- współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;
- stworzenie i prowadzenie bazy danych (giełdy informacyjnej);
- wspieranie wszelkich innych przedsięwzięć i inicjatyw zbieżnych z celami fundacji.

Ze statutu Fundacji na Rzecz Energii Ekologicznej
ECONERGIA
 

Jak działamy :

- doradztwo energetyczne dla końcowych konsumentów energii przy wykorzystaniu własnej bazy danych o firmach i technologiach energetycznych;
- doradztwo energetyczne i consulting dla producentów energii i jej nośników;
- szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne nośniki energii oraz energooszczędnego standardu budowlanego;
- edukację energetyczną dla mieszkańców w prasie codziennej i fachowej, internecie, na seminariach i konferencjach propagującą energooszczędny standard budowlany (niskoenergetyczny i pasywny) wykorzystujący odnawialne nośniki energii;
- udział w regionalnych i państwowych procedurach legislacyjnych dla sektora energetycznego;
- implementacja na rynkach zagranicznych sprawdzonych rozwiązań i technologii na rynku polskim związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zastosowaniem technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Więcej artykułów…