Miejski program wymiany pieców węglowych we Wrocławiu tzw. KAWKA+

Radni Wrocławia przyjęli uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Uchwała określa wymianę pieca węglowego na:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej

- ogrzewanie gazowe

- ogrzewanie elektryczne

- ogrzewanie lekkim olejem opałowym

- pompy ciepła

- inne odnawialne źródło energii

Kto może skorzystać z dotacji?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

więcej informacji na: www.wroclaw.pl/srodowisko/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych-kawka-zasad