Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferuje konkurencyjny i szeroki zakres finansowania przedsięwzięć w szerokim spektrum zagadnień związanych z ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 
Obszary finansowania: