About the moment

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: Piotr Maryński

Wiceprezes Zarządu: Dobrosław Grużewski

Wiceprezes Zarządu: Jerzy Kubicki

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki

Członek Rady: Krzysztof Babinetz

Członek Rady: Janusz Kirszak