Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  prowadzi nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu).
Ruszył nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Budżet programu: 4,5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta - 150 tys. zł

Beneficjenci:

- osoby prawne

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Termin naboru wniosków: od 24 października 2022r. do 23 grudnia 2022r.
więcej informacji:
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej/w_636,podstawowe-informacje