Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Róży Wiatrów 6/9, KRS: 0000143677, NIP: 8992490743, REGON: 932853818

 

 

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do ochrony danych osobowych: Piotr Maryński, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., TEL: +48 71 796 73 18.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

 

DANE OSOBOWE OBEJMUJĄ:

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, NIP i nazwę firmy.

 

DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:

podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jak urząd skarbowy, urzędy użyteczności publicznej.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

PRAWO DO DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

SKARGA

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

DOBROWOLNOŚĆ

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.